top of page

MEDICÍNA V TANCI

 

Výzkum propojení principů čínské medicíny se zdravím tanečníka 

 

Zuna Vesan Kozánková, aktívní tanečnice, pedagožka a praktikantka shiatsu, čínské medicíny a qigongu se rozhodla svou fascinaci toistickou filozofií integrovat do své taneční praxe formou výzkumu. Výsledkem výzkumu je taky publikace Kompendium MEDICÍNA V POHYBE, tvorba rukopisu kterého byla podpořena stipendiem od Fondu na podporu umenia (viz níže).
 

 

Jaké jsou cíle výzkumu?

  • Systematicky zmapovat protřeby a problémy tanečníků v oblasti zdraví, nabídnout řešení, ale hlavně zahájit osvětu v oblasti prevence 

  • Předat komplexní náhled na problematiku udržování zdraví. Výzkum vychází z poznatků čínské medicíny, resp. z celkového konceptu udržování zdraví podle taoistické filozofie, jíž je čínská medicína součástí. Ta je založena na respektování přírodních zákonitostí, na pochopení logiky přirozených přeměn energie v těle v průběhu plynutí roku, na využívání energetického systému propojení činnosti orgánů s jednotlivými strukturami těla (kostmi, svaly, klouby...) 

  • Podat ucelený pohled na toto téma formou praktických i teoretických seminářů propojujících taneční vzdělávání s poznatky z čínské medicíny – přednášky, diskuse, blogy, časopisecké články 

  • Závěrečným výstupem bude knižní publikace, kompendium rad, doporučení, praktických receptů, ale také sumář zkušeností seminaristů, reflexe dopadů na jejich zdraví a změny ve vnímání odpovědnosti za své zdraví

 

Jakou má výzkum formu?

praktické taneční semináře propojené s poznatky z čínské medicíny, přednášky, diskuze, kurzy shiatsu, sumarizace do knižní publikace


Celoroční víkendové workshopy

5 x ročně, v každém ročním období (čínská medicína jich rozlišuje pět) budou probíhat workshopy zaměřené na potřeby lidského těla v dané sezoně. V průběhu těchto pěti setkání půjde o výklad teorie pěti elementů, jedné ze základních teorií čínské medicíny, o pochopení interakcie jin a jang v telě tanečníka, o objasnění propojení vnitřních orgánů se strukturami tela, které tanečník denne používá, atď. 

Workshopy obsahují ranní qigong pro aktivaci energie v těle a jeho jednotlivých struktur, dopolední technický taneční trénink (New Dance), odpolední improvizace a kontaktní improvizace spojená s tématem výzkumu. Celá praxe sa prolíná s teoretickým výkladem.
Seminaristé obdrží skripta, která mohou používat i mezidobí mezi semináři. Skripta obsahují kromě teoretických informací i nejrůznější úkoly, které umožní studentům pracovat a vzdělávat se samostatně. 

Záznam z těchto setkání bude publikovaný na internetových blozích, v článcích, a postupne vyústí do záverečného výstupu – odborné dvojjazyčné publikace. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
formou štipendia na tvorbu knihy v roku 2020).

 

Kalendár

Workshopy

Blog na této stránce obsahuje některá témata výskumu, která budou součástí knižní publikace

O Zune 

bottom of page